معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران از تغییرات جدید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خبر داد و گفت: متقاضیان می توانند از طریق کارگزاران بانکی یعنی شبکه کارگزاری سایر بانکها که با آنها روابط کارگزاری برقرار است و یا سایر بانکهای داخلی که دارای شبکه کارگزاری هستند، درخواست تسهیلات خود را ارایه دهند.

به گزارش روزگار پرس  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل ازاگزیم نیوز، جواد عباسی در وبینار تخصصی معرفی خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران با بیان آنکه بانک توسعه صادرات ایران بخصوص در ارتباط با همسایگان شمالی افزون بر میربیزینس بانک مسکو، با بانک آراف سی روسیه نیز شبکه کارگزاری راه اندازی کرده، گفت: متقاضیان می توانند از طریق امکانات ایجاد شده از سوی این بانک، وجوه خود در خارج از کشور از جمله روسیه و کشورهای آسیای میانه سی آی اس را دریافت کرده و با مدیریت این وجوه، درخواست های خود را از همین محل پوشش دهند.
وی بیان کرد: بانک توسعه صادرات متناسب با نیازهای مشتریان و ثبت سفارش های دریافتی از محل ارز اشخاص، ارز بانکی و ارز نیمایی با تخصیص حد ارزی درخواستهای نقل و انتقال و واردات را انجام می دهد.
عباسی درباره دیگر خدمات قابل ارایه از سوی بانک توسعه صادرات اذعان کرد: در حوزه امارات عربی متحده کمتر از ۲۴ ساعت وجوه حواله انتقال پیدا می کند به این ترتیب با رقم ۶ در هزار هزینه پول به حساب متقاضی واریز و اسکناس به شکل نقد به مشتری پرداخت می شود و برای مقاصد خارج از امارات از طریق خود کارگزاران و نه شبکه صرافی به ضمانت خود بانک پشت تعهد انجام می پذیرد.
وی با بیان اینکه ثبت بروات اسنادی به شرط آنکه اسناد حمل دست مشتری باشد هم به صورت نقدی وهم با عاملیت متقاضی و یا برات بدون تعهد انجام می گیرد، گفت: باتوجه به اینکه اعتبارات اسنادی وابستگی بسیاری به کارگزاران دارد، بانک توسعه صادرات ایران همچنان بر روی پروژه های اعتبارات اسنادی متمرکز است که همین امر جزو ویژگی های مطلوب این بانک محسوب می شود.
عباسی گفت: ضمانت نامه های ارزی نیز به عنوان ابزارهای پوشش تعهد فعال است و از طریق کانال های غیررسمی و مدیریت بین الملل بانک و به شکل موردی ضمانت های ریالی از سوی مدیریت ارشد بانک انجام می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: شعب بانک توسعه صادرات ایران در حوزه ی اعتبارات اسنادی ریالی با بهترین کیفیت آماده خدمت رسانی هستند.
عباسی گفت: دو موضوع رفع تعهد وارداتی و رفع تعهد صادراتی در راس امور ارزی کشورهستند. هروارد کننده ای که ارز بانکی را از کشور خارج می کند چه ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی باشد و چه ارز نیمایی و چه از محل اشخاص و موجودی حساب ها باشد و چه ارز حاصل از صادرات و یا غیره برای هرکدام باید فیش ثبات مالی گرفته شود و درصورت ثبت حتما باید رفع تعهد و مستنداتی مبنی بر ثبت سفارش در گمرک ارائه شود.
به گفته معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات هر شعبه از این بانک متناسب با ارزی که دارد می تواند تصمیم گیری کند و برای حواله جات ارزی ۳۵ درصد و مبلغ ثبت سفارش برای بروات اسنادی ۱۵ درصد و برای اعتبارات اسنادی ۱۵ درصد و مبلغ ثبت سفارش به عنوان وثیقه ی برگ سبز سفارش گرفته می شود.
عباسی افزود: متناسب با اعتبار مشتریان و اعتبارسنجی که همکاران شعب بانک توسعه از مشتریان انجام می دهند می توان وثایق رفع تعهد مشتری را در حوزه واردات مثل وثایق اعتباری تعیین کنیم.