معاون فنی شرکت بیمه ایران، اظهارکرد:در بخش خدمات بیمه‌ای، زمان بروز خسارت و اعلام خسارت زمان شروع عرصه هنرمایی حرفه‌ای تمامی بیمه گران است.

روزگار پرس ، بهاره تاجر باشی، احمد صفرزاده” درگفت وگو با چابک‌آنلاین،تصریح کرد: بیمه گذار در سندی تحت عنوان بیمه نامه،مشخصات ریسک، تعهدات و سرمایه پیشنهادی خود را به بیمه گر اعلام کرده تا بیمه نامه صادر‌شود و در زمان پرداخت خسارت بیمه گذار هر ادعایی داشته باشد توسط ارزیاب خسارت برمبنای سوابق بیمه نامه،تعهدات و شرایط آن تطبیق داده می‌شود که این فرآیند دربیمه گذار نارضایتی ایجاد می‌کند.

وی، با بیان اینکه علت نارضایتی در بیمه گذاران به چند عامل برمی‌گردد، افزود: به طور معمول در زمان ارائه اطلاعات از سوی بیمه گذاران، ریز اطلاعات و مشخصات به بیمه گر ارائه نمی‌شود یا در برخی موارد ،اطلاعات غیرواقعی به بیمه گران ارائه می‌شود.

صفرزاده، خاطرنشان کرد که به عنوان مثال کارگاهی عنوان می‌کند که ۲۰۰ کارگر دارد ولی کارشناس بیمه در زمان پرداخت خسارت با توجه به اسناد و مدارک متوجه می‌شود که آن کارگاه ۵۰۰ کارگر دارد و در بیمه قاعده‌ای به نام قاعده نسبی خطر وجود دارد که منجر به قاعده نسبی حق بیمه می‌شود.

وی، ادامه داد: کارشناس بیمه به نسبت ۲۰۰ به ۴۰۰ تعهد دارد و بار تعهدی که بیمه گذار به صورت واقعی اعلام نکرده به عهده خودش می‌افتد .

معاون فنی شرکت بیمه ایران، گفت: برخی  از بیمه گذاران سند مکتوب بیمه نامه را نمی‌خوانند و در زمان بروز خسارت تازه از فرانشیز وبسیاری از موارد ذکر شده در بیمه نامه مطلع می‌شوند.

صفرزاده، بخش عمده نارضایتی که هم بیمه گذار و هم بیمه گر را تحت فشار قرار می‌دهد شرایط اقتصادی جامعه برشمرد و افزود: به دلیل عدم ثباتی که در برخی مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی وجود دارد زمانی که خسارت ایجاد می‌شود جوابگوی پوشش کامل هزینه‌ها نیست.

وی، اذعان داشت که در بسیاری از موارد وقتی مورد بیمه دچار حادثه می‌شود و کلا از بین می‌رود و با وجود آنکه بیمه خسارت ۱۰۰ درصدی آن را می‌پردازد باز بیمه گذار به دلیل تورم و افزایش قیمت، از خدمات شرکت های بیمه ای ناراضی است.