به دنبال برگزاری انتخابات هیات رییسه فراکسیون تعاون، سیدکاظم دلخوش به عنوان رییس این فراکسیون تعیین شد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار پرس  ، در انتخابات فراکسیون تعاون، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان رییس، سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
همچنین شهباز حسن پور نماینده سیرجان به عنوان دبیر و علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان سخنگوی فراکسیون تعاون تعیین شدند.