بر اساس ارزیابی و اعلام بیمه مرکزی، توانگری بیمه سینا برای دومین سال پیاپی در سطح یک قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس”-  به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، این شرکت در دوران جدید فعالیت خود توانست با در پیش گرفتن رویکرد برنامه‌محوری و اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌گذاری، سهم رشته‌های زیان‌ده را کاهش داده و پرتفوی اقتصادی با نرخ فنی را جایگزین آن کند و اتخاذ این رویکرد موجب رشد روزافزون شاخص‌های عملکردی شد به طوری که بیمه سینا در سال ۹۹ پس از شش سال در سطح یک توانگری قرار گرفت و در سال جاری نیز این موقعیت را تثبیت کرد.

همچنین بر اساس گزارش بیمه مرکزی، نسبت توانگری بیمه سینا برای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۳ درصد اعلام شده، در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵ درصد بود.