به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس”  دکتر شیری با اشاره به اینکه یکی از دلایل این دستاورد مهم و اثرگذار نتیجه بهبود کیفیت بدهی ها و دارایی های بانک است، افزود: مانده منابع مؤثر بانک در پایان نیمه اول سال جاری حدود ۴ برابر مقدار آن در سال ۱۳۹۷ بوده و رشد آن در سالهای اخیر جهشی و پایدار بوده است. افزون بر این مانده تسهیلات ۳/۳ برابر شده و به بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. شیری در ادامه افزود: درحالیکه در دوره اول درمجموع به ۶۶۱ هزار نفر تسهیلات پرداخت شده بود در دو و نیم سال گذشته به ۱.۲۰۱ هزار نفر تسهیلات ( به استثنای حدود ۲ میلیون نفر تسهیلات یارانه بگیر و معیشتی ) پرداخت شده و در بازه زمانی یک سوم دوره قبلی تعداد تسهیلات پرداختی دو برابر و ارزش تسهیلات سه برابر شده است. مدیرعامل پست بانک ایران اضافه کرد: بانک از نظر معوقات و ریسک اعتباری که شاخص مهم برای مدیریت دارایی ها به شمار می رود تا پایان سال ۱۳۹۷ وضعیت ناخوشایند داشت و مقدار آن ۲۴-۲۰ درصد بود که در دوره دوم به حدود ۳/۹ درصد کاهش یافته است. پست بانک ایران از این نظر در فهرست سه بانک برتر کشور قرار دارد. در این راستا، کیفیت سبد بدهی های بانک نیز تغییر قابل ملاحظه داشته و قیمت تمام شده پول از ۲۴.۱درصد به ۱۳/۸ درصد کاهش یافته که نشان دهنده دسترسی به منابع باکیفیت و ارزان قیمت است. وی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی افزود: پست بانک ایران تلاش گسترده ای برای گسترش بانکداری الکترونیکی و گسترش شمول مالی به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار انجام داده و سهم آن از کارت های صادره صنعت بانکی بیش از ۵ درصد است. مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه گفت: افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه سبب شده سهم بانک از تراکنش های دستگاه های خودپرداز به ۴ درصد برسد که تحول مهمی در مقایسه با دوره اول به شمار می رود. همچنین به منظور تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به نظام پرداخت و گسترش شمول مالی، تعداد پایانه فروش نصب شده دو برابر شده و به بیش از ۲۰۱ هزار دستگاه رسیده و سهم آن از بازار پایانه های فروش از ۱/۳ درصد در دوره اول به ۲/۲ درصد در دوره دوم افزایش یافته است. افزون بر این کاربران اینترنت بانک ۸ برابر و کاربران همراه بانک بیش از ۵ برابر شده و بیش از ۱/۸ میلیون کاربر درگاه های اینترنتی فعال دارد . رشد ۵۲ درصد تعداد ضمانت نامه ها و رشد ۱۰۰ درصدی مبلغ ضمانت نامه ها به همراه دستیابی به رشد ۱۰۰ درصدی حوالجات ارزی در شرایط تحریم های ظالمانه از دیگر موفقیت های پست بانک ایران در دوره دوم بوده است. دکتر شیری تاکید کرد: پست بانک ایران خدمات ماندگار در مناطق روستایی انجام داده است. حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات مستقیم بانکی قرار داشته و بیش از ۸۵ درصد افراد در این مناطق به طور مستقیم و غیرمستقیم به این خدمات دسترسی دارند. گسترش و تعمیق شمول مالی در مناطق کم برخوردار سبب شده که روزانه بیش از ۲/۷ میلیون تراکنش انجام شود. این خدمات پیوسته آثار و پیامدهای مهم کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی را در این مناطق به دنبال داشته است.https://hematkhabar.ir/content/40487/