صندوق بیمه کشاورزی تاکنون با ارائه طرح های نوین بیمه ای و راهبری برخط از کشاورزی کشور پشتیبانی کرده است که تحقق ۹۸درصدی برنامه ابلاغی سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بخش طیور نمونه ای از این پشتیبانی ها است.

به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس” https://roozgarpress.ir به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مدیریت هوشمندانه مخاطرات بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صندوق بیمه کشاورزی تاکنون با ارائه طرح های نوین بیمه ای و راهبری برخط این بخش مهم از کشاورزی کشور پشتیبانی کرده است که تحقق ۹۸ درصدی برنامه ابلاغی سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بخش طیور نمونه ای از این پشتیبانی ها است.

عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در ۳۲ استان کشور در سال زراعی ۴۰۰-۱۳۹۹ نشان دهنده بیمه بیش از یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون قطعه در بخش طیور و تحقق ۹۸ درصدی پرتفوی ابلاغی در این بخش است. این در حالی است که صندوق بیمه کشاورزی با بیمه بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارهکتار در بخش زراعت و بیش از ۲۹.۵ میلیون واحد دامی عملکرد قابل قبولی داشته است.

بر اساس این گزارش، در بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، مدیریت های شعب بانک کشاورزی در استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عملکرد مطلوبی را در زمینه بیمه کشاورزی داشته اند و با کسب امتیاز مطلوب، به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند.