مسعود میرزاعسگری در گفتگو با خبرنگار روزگار پرس کرمانشاه، اظهار کرد: سال گذشته ۲ واحد از آذر ماه تا پایان اسفند ماه به دلیل تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بودند.

وی افزود: برای زمستان امسال این مشکل رفع شده و خللی در محدودیت تولید برق وجود ندارد.

مدیرعامل نیروگاه بیستون تصریح کرد: سال گذشته در نیروگاه بیستون سه میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۷۰ مگاوات تولید داشته‌ایم.

وی ادامه داد: میزان تولید ساعتی ما در نیروگاه بیستون ۶۴۰ مگاوات و در اسلام آباد غرب ۱۰۰ مگاوات است.

این مقام مسئول تأکید کرد: نیروگاه حرارتی بیستون دارای ٢ واحد ۳۲۰ مگاوتی است که در کیلومتر ۲۰ جاده کرمانشاه به همدان واقع شده است.

به گزارش روزگار پرس شرکت مدیریت تولید برق بیستون بهره برداری و نگهداری از ٢ واحد بخار نیروگاه بیستون و چهار واحد گازی نیروگاه اسلام آباد غرب را بر عهده دارد.

۴۶