حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نوسانات بازارهای ایران را در پی داشت. آمارهای اقتصادی اما نشان از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و رشد مثبت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و … دارد.

با نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم در دومین سال فعالیت، بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟

شما کاربران روزگار پرس می‌توانید در بخش نظرات دیدگاه خود را اعلام کنید .

٢٢٣٢٢٣