به گزارش خبرگزاری روزگار پرس؛ حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد.

با موافقت رئیس جمهور ،امروز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی ،طی حکمی حجت الله عبدالملکی را به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.