به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، این نشست به حضور کارشناسان و استادان دانشگاه، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، وحید شقاقی شهری ،عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی؛ میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی، مرتضی افقه،عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، سیدکمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، عبدالله باباخانی کارشناس اقتصادی و علیرضا نامور حقیقی کارشناس اقتصادی برگزار خواهد شد .
علاقندان به این بحث می‌توانند از این لینک وارد نشست شوند.
این نشست ساعت هشت شب در اتاق خبرانلاین در کلاب‌هاوس آغاز خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳