صادقی نیارکی گفت: در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۳ میلیون خودرو تولید شود که مطلب جدیدی نیست اما باید ظرفیت ساخت داخل را در نظر گرفت که اکنون نیاز به سرمایه گذاری دارد.

به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در پنجمین میز ساخت داخل قطعات خودرو ، با اشاره به وضعیت تولید کشور، گفت: یک رشد در سال ۹۹ ۸.۱ درصدی در صنعت کشوری داشتیم. در سه‌ ماه امسال ۵.۵ درصد رشد داشته است.

او بیان کرد: پروانه بهره برداری رشد ۲ درصدی داشته و اشتغال آنها ۲۰ درصد رشد داشته است. سرمایه گذاری نیز رشد ۱۵۰ درصدی داشته است. در وضعیت صادرات و واردات رشد ۳۰ درصدی داشته ایم. واردات نیز رشد داشته ایم.

صادقی نیارکی تشریح کرد: خودرو سواری ۴۴۱ هزار دستگاه تولید، اتوبوس رشد ۱ درصدی، کامیون ۶۶ درصدی رشده‌ است و ۲ برابر افزایش تولید داشته ایم. یکس‌از پروژه ها در سال ۹۸ رونمایی شد نهضت ساخت داخل بود که برگزار شد و در سال ۹۹ برش استانی در آن زدیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت تشریح کرد: یک عملکرد ۷۰ درصدی برنامه ساخت داخل را در سال ۹۹ داشته ایم. گزارش اولیه ای که اخذ شده تاکنون ۲ میلیون گزارش شده است و نیاز به بررسی دارد.

صادقی نیارکی گفت: برنامه‌ وزارت صمت همین برنامه سازمان گسترش در ۱۰ سال پیش بوده است؛ در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۳ میلیون خودرو تولید شود که مطلب جدیدی نیست. باید دید ظرفیت ساخت داخل را داریم که اکنون نیاز به سرمایه گذاری دارد.

او گفت: برای سرمایه گذاری نیاز است اقتصاد صنعت خودرو درست شود، مگر می شود بدون اقتصاد درست توقعات زیادی داشته باشیم؟ نیاز است اقتصاد مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرد.

صادقی نیارکی گفت: قدم اول نیاز است روابط بین قطعه ساز و خودروساز درست شود، نیاز به مداخله است تا ارتباط خودروساز با قطعه ساز درست شود؛ اکنون ۹ پروژه در برنامه تحول صنعت خودرو درست شده که یکی اصلاح قیمت گذاری و اصلاح ساختار اقتصاد صنعت خودرو است.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در دنیا پلتفرم ها مشترک ساخته‌ می شود و باید به سمت آنها حرکت کنیم؛ اصلاح ساختار مالکیتی و توسعه صادرات و نوسازی را داریم؛ اکنون به کمتر از ظرفیت‌ موجود فعالیت می کنیم در صورتی که نیاز به افزایش تولید است.

صادقی نیارکی گفت: در حوزه مشوق ها، برخی نیاز به قانون دارد؛ مالیات و … دست مجلس است و دست وزارت صمت نیست. صنعت نیاز به حمایت دارد، اکنون یک پلتفرم جدید توسط ۲ خودروساز رونمایی شده است.