به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس” – محمدعلی افضلی بیان کرد: برای صادرات به بازاری مثل روسیه نیاز به کسب استاندارد خاصی است که با این ماشین آلات امکان آن را نداریم.

محمد علی افضلی، عضو اتاق بازرگانی گرگان و عضو انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: صادرات ما به کشورهای CIS بسیار محدود است و برای صادرات به بازاری مثل روسیه هم نیاز به کسب استاندارد خاصی است که با این ماشین آلات امکان آن را نداریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر رقیب گردن کلفتی مثل ترکیه داریم که با دانش تکنولوژی به بازاری مثل روسیه صادر می‌کند. دولت باید برای نوسازی ماشین آلات تسهیلاتی به ما اعطا کند که بتوانیم حضور خود را در این بازارها افزایش دهیم.