به گزارش روزگار پرس ، معاون بهره برداری شرکت فولا هرمزگان در ابتدا عزم راسخ و اراده آهنین همکاران خود در این شرکت را ستود و گفت: همکاران من با عزمی راسخ و اراده ای آهنین و با تلاش شبانه روزی، با صرف فعل خواستن در سال جهش تولید در بهمن ۱۳۹۹ موفق به ثبت پنجمین رکورد ماهیانه خود در تولید تختال به میزان ۱۴۲۲۷۳ تن شدند.
وی مشکلات ناشی از کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان را مانعی برای جهش تولید در فولاد هرمزگان و ‌صنایع پایین دستی عنوان کرد و گفت: با وجود همه کاستی ها ، با همدلی و کار گروهی کلیه واحدهای شرکت در جهت اهداف سازمان، و مدیریت صحیح منابع ، از شهریور ماه امسال استارت دستیابی به رکورد های ماهیانه آغاز و به غیر از مهر ماه ، هر ماه در پی ماه دیگر رکوردی جدید را در تولید تختال کسب نمودیم. مدنی در ادامه گفت : در دی ماه واحد احیاء مستقیم هم سه رکورد روزانه در تولید آهن اسفنجی به دست آورد. و رکورد تولید ماهیانه بریکت پس از رکورد قبلی به میزان ۱۲۱۶۵ این بار به میزان ۱۵۱۸۱ تن ، بدست آمد که قابل تحسین است.
وی یکی از دلایل رسیدن به رکوردهای ماهیانه و رسیدن به موفقیت های پی در پی در افزایش تولید تختال را زحمات زیاد واحد احیاء مستقیم جهت رسیدن به متالیزاسیون کیفیت آهن اسفنجی بین ۹۲% تا ۹۳% دانست.
معاون بهره برداری فولاد هرمزگان دستیابی به این رکوردها در سال جهش تولید را مهم عنوان داشت و گفت: دستیابی به این رکوردها درزمانی بدست آمده است که شرایط بیماری کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه محدودیت های زیادی را برای تولید ایجاد کرده است و سعی و تلاش همکاران من با این مشکلات ، بسیار قابل ستایش و ستودنی است .
وی دستیابی به این رکوردها را در جهت رسیدن به هدف سال با اهمیت دانست و گفت: افزایش تولیدات ماهیانه و کسب این رکوردها در شش ماهه اخیر مسیر را برای رسیدن به هدف سال که ۱ میلیون و پانصد و بیست هزار تن تختال است هموار می نماید .