به گزارش روزگار پرس ، در این برنامه فرهنگی، مهندس یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات مکانیک، سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن و مرادیان معاون روابط عمومی شرکت حضور داشتند.

دیدار و حضور در مدیریت های نت ساختمان و تعمیرات، فولاد سازی،کوره بلند، راه آهن ، اموراداری، انبار محصولات، دیدار با آیت ا…رهبر مسئول دفتر تبلیغات اسلامی از برنامه های انجام شده است.