به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، آمارهای دولت رئیسی و آماردهی مسئولان این دولت حاشیه ساز شده است، اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی تاکید بر مخدوش و متناقض بودن برخی از این آمارها دارند و مراجعه به صفحات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، غلط بودن برخی اعداد و آمار اعلام شده از سوی دولت را نشان می دهد.

در همین راستا، خبرگزاری روزگار پرس از کاربران محترم خود پرسیده است؛«به نظر شما چرا دولت رئیسی اصرار بر اعلام و ارائه آمارهای متناقض دارد؟»

کاربران محترم می توانند پاسخ های خود به این سوال را در قسمت کامنت درج فرمایند.

۲۷۲۷