علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم نوشت:

مصوبه «مولدسازی اموال دولت» گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانون‌گذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.

نظر علی مطهری درباره مصوبه «مولدسازی اموال دولت»/ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» غیرقانونی است و مجلس را به حاشیه رانده

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰