گروه سیاسی: بررسی تحولات بحران زا در ایران حاکی از آن است که دولت سیزدهم در «مسئله شناسی» مسائل کشور و اولویت بندی آنها، درست عمل نکرده و «مسائل» را که راه حل های «سیاستی» بر مبنای گزاره های علمی دارد را به «بحران»های خودساخته تبدیل می کند. به عبارت دیگر عدم حضور در عرصه تصمیم سازی، فرصت را در اختیار افرادی در خارج از دولت قرار داده تا ضمن تصمیم سازی در پشت تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی، هزینه های ناشی از هر بحران را به دولت تحمیل نمایند.

روزگار پرس در گزارشی با عنوان «خواب پاییزی دولت در بحران ها »، مجموعه ای از مسائلی را که دولت و شخص رئیس جمهور در آن غیبت داشته اند، بررسی کرده است.

در گزارش روزگار پرس، به این نکته اشاره شده که کنشگری رئیسی در بیش از یکسال ریاست قوه مجریه، حاکی از آن است که او در موقعیت بحران ها از حضور بین مردم امتناع می کند. تعطیلی سفرهای استانی، سکوت در برابر فیلترینگ شبکه های اجتماعی که روزی برای داشتن صفحه اینستاگرام به آن افتخار می کرد، حالا او را در موقعیتی متضاد با شعارها و وعده هایش قرار داده است. موقعیتی که به نظر می رسد تندروها دربیرون دولت به او فشار آورده و رئیسی را به سکوت دعوت کردند.

اما آن چنان که موقعیت کشور در اعتراضات سراسری نشان داد، دولت رئیسی یک پای همیشگی تولید و استمرار بحران بوده است. از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی که فعالان سیاسی، پیش بینی وقوع اعتراضات را بیان کرده بودند تا حمایت از طرح صیانت از فضای مجازی و سکوت در برابر فیلترینگ که نشان می دهد رئیسی در بحران ها منفعل و بی توجه به منافع مردم است.

اوج بی تفاوتی رئیسی در اعتراض مردم سیستان و بلوچستان نسبت به ظلمی آشکار شد که در روزهای گذشته، رهبرانقلاب با اعزام نمایندگان خود به زاهدان، مردم بلوچ را مورد تفقد قرار دادند. توصیفی از فقدان حضور دولت در عرصه هایی که باید با حضور در آن، سیاستگذاری کرده یا اشتباهات سیستم را بدون توجه به برچسب تندروهای افراطی، جبران نماید.

برای مطالعه متن کامل گزارش روزگار پرس اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید

۲۱۶۲۱۳