عادل فردوسی پور گفت:

جای دانشجو پشت میله زندان نیست. همه مردم ایران خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه‌هاست.

نیروهای لباس‌شخصی را برای دانشجوها نباید به کار برد.

شما وقتی سرود را خواندید، اشک از چشم‌هایمان جاری بود. حضور شما دلگرم‌کننده است.

به زن زندگی و آزادی احترام بگذاریم.

سخنان عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان «شریف»
سخنان عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان «شریف» + عکس
سخنان عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان «شریف» + عکس

بیشتر بخوانید: