آیت الله غیاث الدین طاهامحمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون دغدغه های مجلس خبرگان، توصیه به دولت سیزدهم و … مطرح کرده است. مشروح گفت و گوی آیت الله غیاث الدین طاهامحمدی را در ادامه می خوانید.

رهبر معظم انقلاب یک یا شاید دو بار فرمودند که اصل رسالت خبرگان رهبری، که یکی از بهترین برنامه های حضرت امام است، این است که خدای ناکرده اگر برای رهبر اتفاقی افتاد رهبر بعدی را باید در آستین داشته باشند. کما اینکه سال ۶۸ منافقین اعلام کردند که هر وقت رسانه ها بگویند خمینی از دنیا رفته، کد حمله به ایران است ولی خبرگان بی درنگ رهبر انقلاب را تعیین کردند و امید دشمن به یأس و ناامیدی مبدل شد.

عضو مجلس خبرگان : اگر خدای ناکرده برای رهبر اتفاقی افتاد؛ رهبر بعدی باید در آستین باشد

بیشتر بخوانید:

ان شاء الله امیدواریم که تا ظهور حضرت دوست، خداوند رهبری را در صحت و سلامت نگه دارد؛ و حتی بعد از ظهور. ما که خبر نداریم، احیانا اگر اتفاقی افتاد، بزرگترین دغدغه خبرگان رهبری این است که در میان همه علمای امت، شایسته ترین از هر نظر را انتخاب کنند که کشتی انقلاب در این دریای متلاطم بدون سکاندار نماند.

آیت الله جنتی در اجلاس اخیر خبرگان بر رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید داشتند. نظر شما در این خصوص چیست؟

با توجه به اینکه رئیس جمهور هم عضو مجلس خبرگان هستند، آیا پیشنهادی در این زمینه به ایشان شده است؟

همان روز اولی که آقای رئیسی رأی آورده بود زنگ زدند به ما و گفتم اول آب و نان مردم را درست کنید و بعد انرژی هسته ای درست کنید.

۲۱۲۲۰