علی مطهری ، نایب رئیس مجلس دهم نوشت :

مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره وظایف و اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در واقع همان طرح صیانت است و در مجلس به جایی نرسید، یک قانونگذاری است و طبعا نباید معتبر باشد.

مجلس باید از حق خود و حق مردم دفاع کند.

انتفاد تند  مطهری از تصویب «طرح صیانت» در شورای عالی فضای مجازی

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰