دکتر عبدالحسین‌روح الامینی رئیس کمیته سلامت مجمع نمایندگان استان تهران  از واحد ارتباطات اورژانس تهران، (EOC) ، (MCMC) و مرکز اورژانس بانوان بازدید کردند.

به گزارش روزگارپرس در این بازدید که با همراهی دکتر حق وردی نماینده شهریار، شهرقدس و ملارد، مهندس رضوانی و دکتر شاکری نمایندگان تهران صورت گرفت ، جزئیات فرایند کاری کارکنان اورژانس تهران در خدمت رسانی به هموطنان تشریح و بر تقویت و تجهیز اورژانس تهران تاکید شد

.در جریان این بازدید که با حضور دکتر میعادفر، رئیس اورژانس کشور انجام شد، دکتر صالح طبری، مدیر مرکز اورژانس تهران به کمبودها، محدودیت ها و نیازهای اورژانس تهران اشاره کرد.

فرسودگی آمبولانس های موجود، کمبود آمبولانس نسبت به استاندارد جمعیتی، کمبود پایگاه های اورژانس در سطح تهران، استفاده از کانکس به عنوان پایگاه و عدم مالکیت پایگاه ها و نیز نیروی انسانی از جمله کاستی های اورژانس تهران برشمرده شد.

 

همچنین نمایندگان حاضر بر لزوم همکاری تمام دستگاه هایی که توان تامین پایگاه در تهران دارند، تاکید کردند.

مهندس رضوانی، نماینده تهران به دستگاه هایی چون شهرداری تهران و شهرستان های استان تهران، نیروهای مسلح، اوقاف که می توانند با در اختیار گذاردن مکان های مناسب و یا زمین در برطرف کردن کمبود پایگاه های اورژانس در تهران و استان تهران کمک کنند، اشاره کرد.

 

دکتر عبدالحسین‌روح الامینی ستفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه را راهکاری برای کمک به اورژانس برشمردند.

در ادامه دکتر حق وردی نماینده شهریار، شهر قدس و ملارد نیز پیشنهاد دادند در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع مالی مناسب برای حل مشکلات اورژانس به ویژه نوسازی ناوگان اورژانس و تامین آمبولانس های جدید در حدی که شامل استانداردهای مربوطه باشد، دیده شود.

دکتر اقبال شاکری، نماینده تهران نیز بر لزوم حمایت مالی از اورژانس تهران و حمایت معنوی از پرسنل زحمتکش و نستوه اورژانس تهران تاکید کردند.

درپایان مقرر شد دکتر میعادفر طی دو نامه به مجمع نمایندگان استان تهران جذب پنج هزارمیلیارد ریال مصوب بودجه سال جاری برای خرید آمیولانس را درخواست کند و در نامه ای دیگر اهم مسائل، مشکلات، محدودیت ها و نیازهای اورژانس را بیان و گزارش آخرین وضعیت اورژانس تهران را به استماع نمایندگان استان تهران برساند.