بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال، به مدد جویان سازمان بهزیستی کشور را اعلام کرد که طی بخشنامه شماره ۳۶/۰۰/ب مورخ ۲۲ بهمن ماه توسط معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران به شعب سراسرکشور ابلاغ شد.

به گزارش روزگار پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای حمایت از اشتغال مولد، از طریق بانک‌های عامل، مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی به استناد بند (ب) تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، از طریق بانک‌های عامل، برای حمایت از اشتغال مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال حداقل ۵۰ درصد از مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، تسهیلات اشتغال کارفرمایی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال برای اشتغال حداقل ۲۰ مددجو و به ازای هرنفر یک هزار میلیون ریال به کارفرمایان اشتغالزایی سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.