یکی از اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در آستانه از دست دادن جایگاه خود است.

به گزارش روزگار پرس ، حسین ساوه شمشکی نماینده ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲، در حال حاضر به دلیل مثبت شدن نمونه A دوپینگش تعلیق است. این ورزشکار درخواست نمونه B داده و در صورتی که جواب آن هم مثبت شود، از سوی سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با محرومیت روبرو خواهد بود.

اما ساوه شمشکی در آستانه از دست دادن جایگاه خود در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک هم است. او در ۲۱ آبان با کسب ۴۱ رای به عنوان نفر پانزدهم وارد کمیسیون شد. در آیین نامه کمیسیون ورزشکاران آمده است: ورزشکاران کاندیدا و همچنین اعضای کمیسیون هرگز نباید در ارتباط با قانون جهانی مبارزه با دوپینگ هیچگونه محرومیتی را دریافت کرده باشند.
به این ترتیب با تایید نهایی دوپینگ ساوه شمشکی، او از بین اعضای کمیسیون حذف و یکی از نفرات علی البدل جایگزین این ورزشکار خواهد شد.
در دوره قبل کمیسیون هم حمیدرضا قلی پور به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش کنار گذاشته شد.

البته حسن یزدانی، محمدرضا گرایی و ندا شهسواری هم که سه جلسه غیبت داشتند، اگر در جلسه چهارم کمیسیون حاضر نشوند، طبق آیین نامه کنار گذاشته می شوند.