سمنان- خبرگزاری “روزگار”- رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، علاوه بر خواسته مردمی، مطالبه مهم اعضای شورای شهر است و شورا آمادگی همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را در بهره‌برداری از این بنای تاریخی دارد.

مهدی خراسانیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاری “روزگار” ابراز داشت: مصوبه مربوط به تهاتر اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی استان با ساختمان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان، در ۲ روز پایانی شورای پنجم شهر سمنان با شتاب امضا شد و اسناد و مدارک مربوط به این توافق نامه کامل نبود.

وی افزود: علاوه بر این، چون این مصوبه به فوریت امضا شد برخی قسمت‌ها به صورت دستی و با خط خوردگی اصلاح شده بود، در حالی که بعد از اعمال اصلاحات، باید به صحن شورا بازمی‌گشت، تغییرات در متن توافقنامه لحاظ می‌شد و سپس به امضا و تصویب می‌رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: هیات تطبیق فرمانداری سمنان به خاطر این ۲ اشکال مصوبه را بازگرداند و اکنون باید با رفع مشکل کسری اسناد و مدارک و اصلاح خط خوردگی‌ها، دوباره به فرمانداری ارسال شود.

خراسانیان با بیان اینکه شورای اسلامی شهر سمنان اشکالات فرمانداری از مصوبه مربوط به آزادسازی کاروانسرا را پذیرفته است، گفت: نامه‌ای با مضمون رفع مساله کسری مدارک مربوط به این مصوبه به شهرداری سمنان ارسال شده است.

وی افزود: اگر قرار باشد این مصوبه عملی شود، باید بر اساس قانون و منطبق با منافع مردم باشد.

خراسانیان ابراز داشت: اعضای شورای اسلامی شهر سمنان متولی نیستند بلکه به عنوان نمایندگان مردم، مطالبه گر هستند و تخصیص مکانی به عنوان ساختمان اداری اداره کل زندان‌ها و آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی مطالبه جدی از استاندار آینده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان زیر سوال رفتن مصوبات را در شان جایگاه شورای اسلامی شهر ندانست و افزود: هر مصوبه پیش از امضا شدن باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

به گزارش خبرگزاری “روزگار”، کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان در گذشته یکی از املاک سازمان زندان‌های کشور بود که تا چند ماه پیش به عنوان زندان سمنان استفاده می‌شد و آزادسازی آن از مطالبات ویژه مردم سمنان به شمار می رفت. اکنون زندان سمنان به خارج از شهر منتقل شده و در دومین روز از بهمن ۹۹، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه در سفر به استان سمنان حکم آزادی این کاروانسرا و واگذاری بهره‌برداری آن به شهرداری سمنان را صادر کرد.

۲ روز پس از این سفر، شهرداری سمنان با همفکری کارشناسان میراث فرهنگی اقدامات اولیه تخریب الحاقات و نمایان کردن کاروانسرا از بیرونِ دیوارهای بلند زندان را آغاز کرد و فراهم شدن امکان بازدید مردم از این بنا در عید نوروز وعده داده شد؛ اما به دلیل حاصل نشدن توافق بر سر تخلیه شدن کامل این کاروانسرا توسط اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامین و تربیتی و دادگاه انقلاب مرکز استان، این کاروانسرا همچنان در بند است.