مشهد پایگاه حبری روزگار-به همت کارکنان امور نگهداشت پیشگیرانه پست‌های زمینی و هوایی شبکه فشار متوسط شرق مشهد تعداد ۸۸ دستگاه ترانسفورماتور معیوب و مستعمل برگشتی از شبکه، در کارگاه ترانس مجتمع شهید حقگو رستمی تعمیر وبازسازی شده است.

بهمن صداقت مدیر امور نگهداشت پیشگیرانه شبکه فشار متوسط شرق مشهد ضمن اعلام این خبر گفت: طی ۲ ماه گذشته ۸۸ ترانسفورماتور معیوب و مستعمل توسط کارکنان تعمیر و بازسازی شده که این اقدام صرفه جویی ریالی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال بهمراه داشته است.

وی گفت : با این اقدام ، دیگر نیازی به ارسال و انتقال ترانس‌ها به خارج از شرکت و بخش خصوصی نخواهد بود.وی از تلاش‌ها و خدمات مهندس امیر کاظمی رئیس نگهداشت پیشگیرانه پست‌های زمینی‌ و هوایی و همچنین آقای مهدی زارعی یزد ی و سایر کارکنان زیر مجموعه قدردانی کرد.

گفتنی است : این اقدام ارزشمند در راستای بهروری نیروی انسانی ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در سرمایه های ملی برنامه ریزی و اجرا شده است .