مشهد پایگاه خبری روزگار-سیزدهمین کاروان ترویجی ارتقای بهره برداری کشاورزی با حضور همزمان گروهای تخصصی واحدهای پرورش  دام سبک  در شهرستان مشهد برگزار شد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهددر این همایش گفت : دانش بنیان شدن بخش کشاورزی ارتباط مستقیم با تحقیقات، آموزش و ترویج دارد و  ارتقاء بهره وری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی  و نهضت جهادی آموزش و ترویج کشاورزی در قالب این کاروان ها با ارتباط مستمر بین محققان، مروجان و متخصصان با بهره برداران و سایر بخش های کشاورزی  اثربخش خواهد بود.

محمد میری دیسفانی بیان کرد : کاروان‌ ترویج ارتقای بهره‌وری کشاورزی در  قالب نهضت جهادی افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولید وپرورش دام سبک وارد مشهد  شد .

وی به تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه دام های سبک و آخرین نوآوری ها در این حوزه پرداخت و اشاره کرد  :  در کاروان ترویج ارتقای بهره‌وری دام سبک، تیم تخصصی و کارشناسی متشکل از محققان مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور، دامداران و کارشناسان حاضر را در جریان اقدامات انجام شده اصلاح نژاد دام سبک و مسائل فنی مرتبط قرار دادند.

وی گفت: هم‌افزایی و همگرایی تحقیقات، اجرا و ترویج و اشتراک دانش بومی بهره‌برداران در کاروان‌های ترویج ارتقای بهره‌وری و تقویت ارتباط موثر با تولیدکنندگان بخش کشاورزی نوید بخش ترویج کشاورزی دانش‌بنیان  با هدف افزایش بهره وری،تولید پایدار در راستای تامین امنیت غذایی جامعه خواهد بود.