مشهد پایگاه خبری روزگار-کاظم معتمدی فر به عنوان ریاست هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز انتخاب شد.

وی که دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد، مجرب در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم‌های تحولی جامع و یکپارچه بوده و ۴۰ سال تجربه مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در بخش‌های دولتی و خصوصی همانندرئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت دخانیات ایران ، معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، عضو هیات مدیره هلدینگ خودرویی گروه بهمن، عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت جوین ، رئیس هیات مدیره شرکت‌های قند تربت حیدریه و چناران آستانقدس رضوی ، عضو هیات موسس شرکت تعاونی و توسعه عمران مشهد ورئیس مرکز پایش و پیامدسنجی راهبردی را در کارنامه خود دارد.