مشهد پایگاه خبری روزگار -مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت : میوه گلابی در۷۶۰هکتار از باغ‌های شهرستان مشهد برداشت و پیش‌بینی می‌شود که امسال ۹ هزار و ۱۲۰ تن از این محصول شیرین و آبدار برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.
امیر عباس وجدانی بیان کرد : از ۷۶۰هکتار سطح زیر کشت گلابی در شهرستان مشهد حدود ۶۸۷ هکتار بارور و ۷۳هکتار نیز هنوز به مرحله باروری و تولید نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد : پیش بینی می‌شود ۹ هزار و ۱۲۰ تن گلابی از سطح باغات بارور بامیانگین برداشت گلابی۱۲ تن در هر هکتار برداشت شود.
ارقام غالب محصول گلابی شامل درگزی، اسپادونا، کوشیا و شاه میوه است.
وی بر اصلاح باغ‌های قدیمی و استفاده از پایه‌های رویشی تاکید نمود و خاطر نشان کرد بیشتر پایه های رویشی باغ‌های گلابی این شهرستان شامل کوئینز ، OHF و ویلیام می باشد
وی اذعان داشت : زمان برداشت گلابی برای ۷۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۹ هزار نفر فصلی اشتغالزایی ایجاد می کند .
وجدانی گفت: محصول گلابی تولید شده در سایر نقاط استان توزیع و یا به صورت فرآوری مصرف میگردد .
وی یادآور شد: برداشت محصول گلابی از سطح باغات استان تا اواخر مهر ماه ادامه دارد.