مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهدتعداد نانوایی های فعال در محدوده های منتهی به حریم حرم مطهر رضوی را ۱۰۸ واحد عنوان نمود .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد نیز با اشاره به فعالیت ۱۰۸ واحد نانوایی در محدوده های منتهی به حریم حرم مطهر رضوی به شرح اقدامات انجام شده به منظور افزایش ظرفیت تولید نان در این دهه پرداخت   میری دیسفانی افزود: استقرار ۱۵۰نانوای خیّر با ۵۰ تنور خانگی و ظرفیت پخت حداقل ۱۰ هزار قرص نان لواش روزانه، اختصاص هزارو۸۰۰کیسه آرد به شورای هیئات مذهبی برای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به شهر مشهد که تا مقدار ۲هزارو۵۰۰کیسه قابلیت افزایش دارد، استقرار ۱۲ دستگاه کانکس سیار نانوایی از طرف شورای هیئات مشهد، محاسبه ریز تراکنش های ۳۵۰ واحد نانوایی برای افزایش پخت با دستگاه های جدید نانینو و اختصاص ۱۷هزارو۵۰۰کیسه آرد به متصدیان نانوایی برای پخت فوق العاده (به جز نانوایی های مستقر در رینگ حرم مطهر رضوی)، بازگشایی سه واحد نانوایی غیر فعال در حریم مطهر رضوی و اختصاص سهمیه آرد برای رفاه حال زائران و مجاوران گوشه ای از این اقدامات است.

محمد میری دیسفانی با اشاره به فعالیت همه روزه نانوایی های اطراف رینگ حرم مطهر رضوی گفت: اختصاص ۴۵۰ کیسه سهمیه آرد به نانوایی مستقر در کمپ غدیر، انتخاب ۸۰۰ واحد نانوایی منتخب برای افزایش زمان کار تا ساعت ۲۳ ، استفاده از ظرفیت مدارس مسیرهای منتهی به حرم مطهر برای نصب تنورهای سیار نانوایی و تخصیص آرد به هیئات و مواکب، از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده در این روزها خواهد بود.

وی اذعان داشت : تخصیص آرد به هیئات و مواکب در حال انجام می‌باشد .

محمد میری دیسفانی اشاره نمود:  در کنار بازرسین جهادکشاورزی از توان بازرسین بسیج اصناف،اتحادیه نانوایان،اتاق اصناف وشورای هیئات مذهبی استفاده می شود.

محمد میری دیسفانی بیان کرد : پیرو مصوبه کارگروه اردونان ،تصمیم گرفته شد قرارگاهی در محل شورای هیئات مذهبی ،بمنظورنظارت مستمر بر فعالیت نانوایان منتخب و…. برای نظارت بر تهیه وتوزیع نان ایجادشود.

در ۴لاین ورودی به حرم مطهر۱۲۰ نفر بازرس در قالب ۶۰ تیم و ۸۰ نفر هم در قالب ۴۰ تیم برای سایر مسیرهای خارج از محدوده حریم حرم بمنظور نظارت بر ۵۰۰ واحد صنفی عرضه ارزاق عمومی و ۸۰۰ واحد نانوایی منتخب در نظر گرفته شده است.