مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد گفت: در مجوزی که ویژه ی بافت های فرسوده صادر شده، اوقاف ۷۰ درصد از حقوق وقف را به نفع مردم تخفیف داده است ولی نگاه منفعت طلبانه و درآمد محور سازمان بازآفرینی به بافت های فرسوده، مانع از پیشرفت امور است.

ابراهیم صفرزاده افزود: بیشترین توفیقات شهرداری، در بازآفرینی بافت فرسوده مشهد در مناطقی صورت گرفته که اراضی آنجا وقفی بوده اند و متولیان موقوفات همواره با نگاه گره گشایی از مشکلات مردم و موقوف علیهم، در مسائل شهری تعامل داشته اند.

وی ادامه داد : در خصوص بافت آب‌کوه، چند نوبت با شهرداری توافقات کتبی و قطعی انجام شده ولی متاسفانه تاکنون اراده ای در شهرداری برای انجام تعهدات وجود نداشته و توافقات صرفا روی کاغذ باقی مانده است.

رئیس اداره اوقاف ناحیه دو مشهد تصریح کرد: در مجوزی که ویژه ی بافت های فرسوده صادر شده، اوقاف ۷۰ درصد از حقوق وقف را به نفع مردم تخفیف داده است ولی نگاه منفعت طلبانه و درآمد محور سازمان بازآفرینی به بافت های فرسوده، مانع از پیشرفت امور است.

صفرزاده اظهار کرد: اگر سازمان بازآفرینی، نفس احیای بافت فرسوده را به نفع شهر و مردم بداند، انتظارات درآمدی را از این مناطق کم کرده و تخفیفات مندرج در قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده را به نفع مردم اعمال کند، شاهد جهش در بازآفرینی بافت های فرسوده خواهیم بود..

وی افزود: کمتر از ۱۰ درصد از اراضی اوقافی در بافت فرسوده واقع شده است.

رئیس اداره اوقاف ناحیه دو در پایان گفت: سازمان بازآفرینی، سازمانی است که خودش نیاز به بازآفرینی دارد و تا نگاه درآمد محور در سازمان بازآفرینی اصلاح نشود، بافت فرسوده در مشهد چه در ۱۰ درصد اراضی اوقافی و چه ۹۰ درصد غیر اوقافی تغییر چندانی نخواهد  داشت.