مشهد پایگاه خبری روزگار-قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در دو نامه جداگانه مراتب ثبت ملی ۱۷ میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار خراسان رضوی ابلاغ کرد.
در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی آمده است:

«در اجرای مواد «۱۱ و ۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و همچنین آیین نامه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستا مصوب ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، مراتب ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست ملّی میراث فرهنگی ناملموس ایران اعلام می‌شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث گردد، مورد تأکید است.

فهرست معرف:
۱- «مهارت ساخت عروسک‌های بومی کرمانج (بوک، گلنار و خجه لوره) (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان شمالی)» به شماره ۲۵۹۶، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۲- «برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرژین ورو (ورف)، ورف چال، دانش و فنون سنتی بهره‌برداری ازمنابع آب (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان شمالی)» به شماره ۲۵۹۷، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۳- «مهارت تهیه گنم شیر/ بوغدا قورقاسی- قوورقا/ گندم برشته/ گنم شیره/ گندم شیر (منطقه‌ای به پیشنهاد کرمانشاه) » به شماره ۲۵۹۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۴- «مهارت پخت یخنی پلو درگز» به شماره ۲۶۰۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۵- «مراسم روز عاشورا روستای مرزان (ارجاع به شماره ثبت‌های۲۲۱۶.۱۸۷۳، ۶۳۵.۶۳۲ استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۶- «آیین علم شهر خرو (ارجاع به شماره ثبت‌های ۱۵۴۲.۱۲۹۲، ۶۳۵.۶۳۴ استان خراسان رضوی) » به شماره ۲۶۱۱، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۷- «مهارت پخت غذای سنتی بلغور ترش» به شماره ۲۶۱۲، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۸ – «مهارت پخت نان سنتی شون جوزی زرقان» به شماره ۲۶۱۳، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۹- «دانش سنتی تهیه آلو بخارا (ارجاع به شماره ثبت ۲۱۶۰) (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۴، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۰- «سفلور بازی شامکان» به شماره ۲۶۱۵، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۱- «مراسم شبیه خوانی زنان روستای فدیشه» به شماره ۲۶۱۶، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۲- «رسم شکرانه شیر روستای سلیمانی فیروزه» به شماره ۲۶۱۷، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۳- «بازی محلی استخوان پایک روستای فدیشه/دردسو/دستمال بازی (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان رضوی) » به شماره ۲۶۱۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۴- «مهارت پخت آش سنتی مهرا / قلیله آش (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان رضوی) » به شماره ۲۶۱۹، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۵- «رقص کرمانجی (چولیستک) (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان رضوی) » به شماره ۲۶۲۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵،
۱۶- «مراسم سمنو پزان درگز (ارجاع به شماره ثبت‌های ۱۸۶۲.۱۷۳۴، ۱۶۹۱.۱۱۵۹، ۱۱۱۶.۸۹۸، ۲۲۷.۱۸۷، ۱۸۱) » به شماره ۲۶۲۱، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵.»

همچنین قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در نامه مشابه دیگر به استاندار خراسان رضوی میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «دانش بومی ساخت و بهره‌برداری از بندسار (منطقه‌ای به پیشنهاد سیستان و بلوچستان)» به شماره ۲۵۴۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ثبت رسیده است، ابلاغ کرد.