رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مه ولات گفت عملیات مراقبت و آبیاری در سطح ۲۵۰ هکتار از عرصه‌های نهالکاری شده منطقه میاندهی با تخصیص اعتبار مصوب ۳۰۰ میلیون تومان از تیرماه سال جاری آغاز شده است.
محمود محمدزاده افزود: که این نهال‌ها شامل آتریپلکس، تاغ و قره داغ که گیاهانی مقاوم به خشکی هستند می باشد.
وی هدف از اجرای پروژه آبیاری سنواتی را شادابی و زنده نگهداشتن نهالهای کاشته شده دانست.
وی افزود آبیاری موجب می شود تا گیاه بتواند خود را درخاک بخوبی مستقر نماید.
وی گفت با توجه به اینکه شهرستان مه ولات دارای ۵۰ هزار هکتار عرصه بیابانی و فاقد پوشش گیاهی می باشد و از طرفی خشکسالی‌های متمادی و تغییر اقلیم، برخی فعالیت‌های انسانی و چرای بی‌رویه دام باعث کاهش شادابی و پوشش گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی و به دنبال آن افزایش بیابان‌زایی و بروز پدیده گرد و غبار وگرد و خاک می‌شود و لذا این امر مبارزه جدی با پدیده بیابان زایی را میطلبد.