مشهد پایگاه خبری روزگار-چهارمین مانور وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

در این مانور که با بسیج همگانی کارکنان شرکت و آژانس های خدمات مشترکین و با هدف وصول مطالبات معوقه و افزایش درصد وصول شرکت انجام شد، حدود ۴۴۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت بابت بهای انرژی از مشترکین وصول شد که نسبت به روزهای مشابه هفته قبل رشد ۳۳۰ درصدی نشان می دهد.

غفوری مجری طرح پیاده سازی آژانس های خدمات مشترکین در این خصوص گفت: از مبلغ کل وصول شده ۳۶۵ میلیارد ریال مربوط به مشترکین عادی بوده و ۷۵ میلیارد ریال مربوط به مشترکین دیماندی ثبت شده است که برای اجرای این مانور حدودا ۵۴۰ نفر از پرسنل مشارکت داشته اند. وی گفت در مجموع با اجرای این مانور شاخص درصد وصول توزیع برق مشهد تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۵ درصد بهبود را نشان می دهد.

وی همچنین افزود به منظور حصول به هدف ۱۰۰ درصدی وصول مطالبات تعیین شده توسط توانیر برای ۶ ماهه ابتدای سال، این مانور به صورت داخلی در ۱۵ روز ابتدای مردادماه و تا شروع دوره جدید قرائت در شرکت ادامه خواهد داشت و عملکرد امورها و آژانس های خدمات مشترکین به صورت روزانه رصد خواهد شد.