مشهد پایگاه خبری روزگار-همایش تابستان  پرملات کتابی در مشهد، باحضور معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و۴۰۰ نفر از علاقه مندان  به کتاب و کتاب خوانی به همت شبکه  ترویجی کتاب و کتابخوانی بوکزیستو برگزار شد.

در ابتدای همایش مدیر مجموعه  کتاب پردازان نقش کتاب خوانی در مهندسی فرهنگی را تشریح کرده وگفت :مطالعه  به مثابه ی تفکروهنراندیشیدن ابزار و روش تسهیل گری می باشد که تعریف مهندسی فرهنگی چهار مولفه ی شناخت عناصر ، تنظیم، طراحی و تعامل عناصر سازنده یک سیستم می باشد، به گونه ای که حاصل آن ارتقا یعنی تبدیل وضع موجود به مطلوب می باشد.

جلیل معماریانی سه مرحله تاثیر گذار در فرهنگ را تغییر در نظام باورها با پیش نیاز  آموزش و پژوهش و ترویج کتابخوانی ،تغییر در نظام ارزش ها که نیاز به ساختار و محصول دارد، نتیجه و محصول نظام باورها و ارزش ها دانست  که خروجی این مراحل  تغییر در نظام رفتارها و عملکردها است.

در ادامه مراسم مدیر مجموعه ترویجی “بوکزیستو” با بیان اینکه مسابقات کتابخوانی به تنهایی نمی‌تواند مروج  کتابخوانی باشند و باعث استمرار در روند کتاب خوانی نخواهد شد ، مشکل اصلی کمرنگ بودن  فرهنگ کتابخوانی می باشد .

توحید کریمی راه حل اصلی ایجاد فرهنگ کتابخوانی، را شبکه سازی دانست وافزود: شبکه سازی یعنی؛ تعامل و همکاری افراد  برای رسیدن به یک هدف مشترک ،که برای رشد و توسعه شبکه به کمک حلقه های میانی و تک تک کسانی که خود را  داعیه دار و مسئول فرهنگی کشورمی‌دانند، نیاز هست .

وی ادامه داد:شبکه سفیران کتاب فرصتی برای کتابخوان های کشور است ،در این شبکه تمامی کتاب خوان های با هم در ارتباط هستند وفرصت برای افراد کتابخوان شکل می گیردومجموعه ترویجی بوکزیستو با آموزش ها تخصصی و تسهیل گری به افراد شبکه کمک می‌کند تا  به یک مروج کتاب حرفه ای تبدیل شوند و در زمینه کتابخوانی مولد باشند.

در پایان همایش ازاولین و تنها شبکه ی سفیران کتاب در ایران رونمایی شد.