مشهد پایگاه خبری روزگار-اولین نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با مدیران شرکتها و موسسات تولید فیلم استان در فضایی صمیمانه و در محل معاونت هنری و سینمایی برگزار شد .

در این نشست محمد حسین زاده با تاکید بر تقویت تعامل فی ما بین مدیران موسسات و شرکت های سینمایی برای اتحاد در انجام فعالیتها، رشد و توسعه و رفع مشکلات گفت : لازم است  توسط مدیران شرکتها و موسسات مشکلات به صورت مدون و به همراه راه حل های پیشنهادی ارائه شود و پس از آن ارشاد رایزنی جهت اقدامات مناسب را پیگیری نماید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: برای ایجاد تعامل دوطرفه با سازمانها و نهادها در سطح استان یا کشور برای حل مسائل مطرح شده قول همکاری می‌دهیم و می‌توانیم برای مشارکت در تولیدات و نیز خرید آثار با آستان قدس رضوی، صدا و سیما استان و سایر ارگانها وارد مذاکره شویم.

محمد حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری و رفع مشکلات در حوزه ارائه آثار در پلتفرم های موجود پرداخت  و برای  تداوم این قبیل جلسات و نشست های مشابه اعلام آمادگی کرد.

در این نشست مدیران شرکتها و موسسات سینمایی با بیان مسائل و مشکلات این مراکز، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

از جمله مشکلات مطرح شده در این نشست نحوه تعامل با سایر نهادها از قبیل دارایی،مالیات، تامین اجتماعی، صداوسیما و فنی و حرفه ای بود. همچنین وجود شرکتهای غیرمجاز و تولیدات زیرزمینی، شکل گیری گروههای تولید فیلم غیرمجاز با فراخوان‌های تست بازیگری، نبود نظارت و قوانین لازم برای تولیدات فضای مجازی، سنگینی هزینه های تولید در کنار مشکلات ارائه تولیدات در بسترهای VOD، صداوسیما و…کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات تعریف شده از اهم موضوعات و مباحث مطرح شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهاداتی از جمله ایجاد انجمن یا سندیکای مجزا برای شرکتها و موسسات و حمایت بیشتر دولت در بخش تامین تجهیزات فنی و زمین مطرح شد.