مشهد پایگاه خبری روزگار-رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی همزمان با هفته محیط زیست (۱۶تا۲۲خرداد) خبرازروندکاهشی آلایندگی در واحدهای صنعتی وحرکت صنایع خراسان رضوی به سمت صنعت سبز وفاقدآلاینده درچندسال اخیر وتداوم این حرکت بویژه درسال جدید(سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین) با همکاری شرکت های دانش بنیان داد.
امیررضا رجبی افزود: شرکتها و صنایعی که موضوعات حفاظت محیط زیست و همچنین ایمنی و بهداشت را در فعالیت های خود قرار می دهند ،در حقیقت اهمیت آن را همسان محصولات و خدمات خود می پندارند.
امیررضا رجبی اظهارداشت : کلیه ی صنایع می بایست بیش از پیش برای مدیریت زیست محیطی و رفتارهای مسئولیت پذیر اجتماعی ، رشد و توسعه پایدار ،آگاهی بیشتری کسب کنندو در این میان الزامات قانونی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند که باید هم مدیران ارشد و هم کارشناسان HSE و زیست محیطی قوانین مرتبط با موضوع را شناسایی و به خوبی درک نمایند و در زمان و موعد مقرر آن بکار ببندد تا هم از محیط زیست خود حفاظت نمایند و هم به توسعه صنعتی صنعتی و پایداری که مد نظر می باشند دست یابند و هم از ضررو زیانی که بواسطه آلایندگی مطابق قوانین موجود (عوارض زیست محیطی ) متوجه آنها می شود جلوگیری کنند.
وی گفت : سازمان صنعت معدن وتجارت ضمن اعتقاد راسخ به حفظ محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی تمام سعی و توان خود را در راستای انتقال قوانین زیست محیطی به واحدهای صنعتی باهدف کاهش آسیب های زیست محیطی صنایع از یک طرف و کمک به کاهش ضررو زیان های واحدهای صنعتی جهت پرداخت عوارض آلایندگی به کار می بندد .
روندکاهشی آلایندگی درواحدهای صنعتی
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه براساس آمارهای موجود تنها ۵.۴ ازآلایندگی هوای کلا نشهرمشهدمربوط به صنایع ومعادن است واین امرنیزبا رویکرد فعالان حوزه صمت بسمت صنعت پاک درواحدهای صنعتی استان وشهرمشهد با روندکاهشی درچندسال اخیرمواجه شده است بگونه ای که تعداد صنایع آلاینده در سطح استان ( دارای مجوز از سازمان صمت) از ۲۲۹ واحد در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۳ واحد تا پایان سال۱۳۹۹ کاهش داشته است .
در سطح شهرستان مشهد نیزتعدادصنایع آلاینده مجوزدارازسازمان صمت از ۹۶ واحد صنعتی در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۴۱ واحد صنعتی در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است .(که البته بر اساس آمار ارائه شده برای سه فصل اول در سال ۱۴۰۰ نیز روند کاهش بوده ولی به دلیل تکمیل نبودن آمارو ارقام فعلا قابل جمع بندی نمی باشد)
امیررضا رجبی سپس با بیان این نکته که مطابق ماده ۱۱ قانون هوای پاک قبل از هرگونه مجوز بهره برداری ،توسعه، تغییر خط ویا تغییر محل و استقرار از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام لازم صورت می گیردافزود: بنابر قوانین موجود هیچ مجوز فعالیتی از سوی این سازمان بدون استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست و تایید شاخص های زیست محیطی توسط آن اداره کل ،صادر نمی گردد.
کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک یاری رسان صنایع فاقد آلایندگی
وی گفت : مطابق ماده ۱۱قانون هوای پاک از سال ۹۷ تاکنون موضوعات تعداد ۹۸۴ طرح صنعتی مجوز دار که آلایندگی نداشته جهت استقرار و یا صدور پروانه بهره برداری در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح گردید که تاکنون با ۵۸۱ واحد موافقت شده که این امر باعث افزایش امکان سرمایه گذاری و اشتغال زائی دراستان گردیده است.
گرامی داشت هفته محیط زیست (۱۶تا۲۲ خرداد۱۴۰۱ )
رییس سازمان صمت استان درخاتمه ضمن گرامیداشت وتبریک هفته محیط زیست (۱۶ الی ۲۲ خردادماه )به تمامی فعالان عرصه محیط زیست این هفته را یکی از زمان هایی دانست که تاکید می کند بدون آب و خاک و هوای سالم ، سلامت زیستن همراه با توسعه پایدار ممکن نخواهد شد و این هفته بهانه ای است برای آغاز تغییر در رفتارهای زیان آور همه ی مردم در محیط زیست که قاعدتا حفظ محیط زیست را برای همه پررنگ تر خواهد کرد.