مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس سازمان صمت خراسان رضوی گفت:حمایت ازتولیدرادرصنعت سیمان بارویکردکمک به کاهش قیمت تمام شده باهمکاری دستگاه های ذیربط به ویژه شرکت‌های تامین کننده انرژی گاز، پخش فرآورده های نفتی ، برق وآب دنبال خواهیم کرد.

امیررضا رجبی درادامه بااشاره به نقش هزینه حمل و نقل درقیمت تمام شده افزود: دراین راستا نیزبدنبال راه کارهای کاهش هزینه حمل ونقل هستیم.

امیررضا رجبی درحاشیه این نشست به استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های تولیدوصادرات سیمان کشوراشاره کردوگفت : هم اکنون۷ کارخانه سیمان باظرفیت ۸/۲میلیون تن و۱۵۰۶ میلیاردتومان سرمایه گذاری بخش خصوصی دراستان فعالندودرسال گذشته ۵۵۶ هزارتن سیمان به ارزش ۱۶ میلیون دلار ازمبادی خروجی استان به کشورهای آسیای میانه وافغانستان صادرشده است.
شایان ذکراست دربرنامه حضورمیدانی رییس سازمان صمت که درراستای مانع زدایی ازتولیدازواحدسیمان مشهد صورت گرفت ، مدیران عامل شرکت های گازوپخش فرآورده های نفتی ، معاون نظارت وبازرسی ومدیرروابط عمومی سازمان صمت خراسان رضوی نیزحضورداشتند وتوضیحات لازم پیرامون تاریخچه فعالیت وتبدیل شدن کارخانه سیمان مشهد به گروه سرمایه گذاری سیمان شرق که هم اکنون دارای معادن غنی تامین مواداولیه تولید ، شرکت‌های تولید سیمان پرتلند، سیمان سفید، فرآورده های بتنی، شن شویی، آهک وهمچنین حمل ونقل می باشد توسط مدیران ارشد گروه ارائه گردید.