مشهد پایگاه خبری روزگار-به منظور تحقق اهداف تولید شرکت ایران خودرو خراسان در سال ۱۴۰۱ فرایند استخدام نیروی انسانی جدید آغاز شد.
در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و تحقق اهداف سال جاری گروه صنعتی جهت افزایش تیراژ تولیدات، شرکت ایران خودرو خراسان اقدام به جذب نیروی جدید کرد.
نیروهای جدید از شهرهای مشهد، نیشابور و منطقه انتخاب می شوند که افراد بومی و کسانی که دارای تجربیات فنی و تحصیلی مرتبط می باشند در اولویت استخدام قرار دارند.
شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان یک سرمایه اجتماعی توانسته، زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم آورد و با توجه به تحریم های صنعت خودرو علی رغم کاهش تولید، نیروهای کار آزموده خود را حفظ کرده است.
کلیه جوانان و متقاضیان به اشتغال می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت ایران خودرو خراسان در قسمت “درخواست همکاری” تقاضای خود را ثبت نمایید.