مشهد پایگاه خبری روزگار-رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی درحاشیه بازدیدازمرکز رشدتربت حیدریه عنوان کرد: قطعاً واحدهای تولیدی وصنعتی خواهان بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان هستند .
امیر رضا رجبی  درحاشیه بازدیداز شرکت های شتاب دهنده ودانش بنیان مرکز رشدتربت حیدریه افزود: این شرکت ها برای بقاء و حضور در بازارهای داخلی و بین الملل باید از ایده های دانش بنیانی در تولید محصولات خود بهره ببرند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های زیادی برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در خراسان رضوی وجود دارد گفت: قطعاً مدیران شرکت های تولیدی و صنعتی خواهان بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان هستند .
امیررضارجبی اظهار داشت: براین اساس ضروری است تا شرکت های دانش بنیان بنا به تخصص خود به سراغ واحد های تولیدی و صنعتی بروند.
رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان درادامه گفت: این آمادگی وجود دارد تا حلقه اتصال بین شرکت های دانش بنیان با واحد های تولیدی و صنعتی برقرار شود.
وی گفت: شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری می توانند سهم بیشتری در فروش محصولات مختلف تولیدی استان داشته باشند.
وی افزود: با این حال از شرکت های دانش بنیان در ارتقاء شاخص های صنعتی و معدنی استان حمایت می کنیم.
جمشیدیان رئیس مرکز رشد تربت حیدریه درسخنانی به تاریخچه این مرکز اشاره کردوگفت : از سال ۹۳ که این مرکز تاسیس شده وتا امروز ۶۰ واحد دانش‌بنیان و فناور تحت پوشش حمایتی این مرکز قرار گرفته‌ است.

وی افزود: در مرکز رشد تربت‌حیدریه بیشتر در حوزه های زعفران، ابریشم و گیاهان دارویی به عنوان مزیت‌های شهرستان فعال هستند.

شایان ذکراست : دراین بازدیدکه آقایان بهزادرییس اداره آموزش ،پژوهش وفناوری سازمان صمت استان واشرفی رییس اداره صمت شهرستان تربت حیدریه نیز حضورداشتند ازشتاب دهنده ها وشرکتهای دانش بنیان مرکز رشد تربتحیدریه بازدیدبه عمل آمد وتوضیحات لازم درهربخش توسط مدیران ارشد مجموعه های دانش بنیان ارایه گردید.