مشهد پایگاه خبری روزگار -مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از شرکت های قطعات محوری خراسان، قطعات خاور خراسان و شرکت الکتریک خودرو شرق و ایران خودرو خراسان از شرکت های وابسته به گروه صنعتی بازدید کرد. امیر هوشنگ روشن آزاده در جمع کارکنان این شرکت ها حضور یافت و به گفتگو با آنها پرداخت.
روشن آزاده معیشت کارکنان گروه صنعتی را از دغدغه های اصلی مدیرعامل گروه دانست و گفت: اگر کارکنان از لحاظ معیشت درآرامش باشند، قطع به یقین ضمن بهره وری بیشتر، محصولات نیز، از سطح کیفی بالاتری برخوردار خواهند بود. امیدواریم با حمایت های مدیرعامل محترم، امسال بتوانیم بخش زیادی از دغدغه های معیشتی کارکنان گروه را برطرف سازیم.
وی افزود: در ماه های اخیر توانستیم تمام رکورد های گروه صنعتی را پشت سر بگذاریم و بر این باور هستیم که تمام این موفقیت ها از تلاش های کارکنان زحمتکش گروه به دست آمده است.