مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون امور توسعه پیشگیری خراسان رضوی گفت: ۳۸۹ مرکز درمان ، بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد تحت نظارت بهزیستی استان هستند که در نتیجه فعالیت آنها ۵۹ هزار نفر در سطح استان از خدمات درمان، کاهش آسیب و بازتوانی، بهره‌مند شده‌اند.

غلامحسین دلبری افزود : در۲۸۲ مرکز درمان سرپایی(کلینیک) ۳۲ هزار و ۴۵۹ نفر تحت درمان بصورت سرپایی قرار گرفته و خدمات روان شناسی، مددکاری و توانمندسازی دریافت داشته‌اند.

دلبری یاد آور شد: در حال حاضر ۶۰ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد در سطح استان فعال می باشند که به ۲۰ هزار و ۸۴ نفر افراد خود معرف، برابر تعرفه های تصویبی هیات وزیران در سطوح رتبه بندی ۱، ۲ و ۳ خدمات درمان و توانمند سازی اعتیاد ارائه می‌نمایند.

وی ادامه داد: ۹ مرکز کاهش آسیب گذری ،۳ ایستگاه کاهش آسیب ( کانکس) یک مرکز سیاری کاهش آسیب (موبایل ون) نیز به معتادین کارتن خوابی که در محیط های پرخطر حضور دارند خدماتی مانند غذای گرم،  وسایل بهداشتی، مشاوره های روان شناسی و دارو ارائه می‌کنند.

معاون امور توسعه پیشگیری خراسان رضوی یاد تصریح داشت : همچنین ۷ سرپناه شبانه در سطح استان فعال می باشد که به معتادین بی خانمان که تمایل دارند شب را در این مراکز سپری نمایند خدمات درمان سرپایی، مشاوره ای و بهداشتی ارائه می کنند.

به گفته دلبری، ۲۲ مرکز درمان معتادین متجاهر ماده ۱۶ در شهرستان های مشهد، قوچان،گلبهار، سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه تحت نظارت بهزیستی استان با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دادستانی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی در زمینه نگهداری، بازتوانی و توانمند سازی معتادین متجاهر  فعال هستند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ نفر در مراکزسطح استان را نگهداری می‌کنند.