مشهد پایگاه خبری روزگار-افشین تحفه‌گر، سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی درباره سید‌محسن مصطفی‌زاده، هنرمند فقید خراسان رضوی نوشت:بیش از آن‌که هنرمند باشد، منتقد باشد یا نویسنده باشد، اندیشه‌ورز بود.

خراسان از دیرباز، سرزمین زایش و دروازه پویش فرهنگ و هنر بوده است. ادب پارسی در شگون بایش حکیم توس، پاینده شد و در سایش قلم عطارها و خیام‌ها، بالنده.
تاریخ ایران به تورق اندیشه‌های بیهقی ورق خورد و نقش مردمش بر بوم کمال‌الملک رنگ پاشید تا میراث خراسان به حکمای سبزوار و علمای کدکن برسد و حکیم سبزواری بیافریند و شفیعی‌کدکنی بپروراند.
مهدخراسان، هرگز دامن ایران را از چهره‌های ماندگار فرهنگ و هنر، خالی نگذاشته است. بزرگمردانی که بیش از هر جلوه دیگری، جهان را در اندیشه خویش آفریده‌اند. استاد سیدمحسن مصطفی‌زاده، بیش از آن‌که هنرمند باشد، منتقد باشد یا نویسنده باشد، اندیشه‌ورز بود.
گمان من این است که این اندیشه‌ورزی بود که سایر ابعاد شخصیتی این چهره ماندگار خراسانی را می‌ساخت، پرورش می‌داد و به تعالی می‌رساند. این اندیشه‌ورزی بود که او را از قیل و قال محافل به خلوت با اهل دل می‌کشاند تا آثاری جاودانه خلق کند. این اندیشه‌ورزی بود که هنر را می‌شکافاند و از کُنه آن نور بیرون می‌کشید تا عمل کرده باشد به فرموده‌ی پیر مراد خویش که:” هنر، دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست”.
گمان نمی‌کنم کسی باشد که در محضر این بزرگ اندیشه فقید، تلمذ کرده باشد و این معنا را در فراسوی هنر، لمس نکرده باشد. خلوت جاوید او با خدای خویش، یکی از  مستحکم‌ترین ستون‌های آفاق هنر خراسان را برچید. امیدوارم  نهال‌هایی که از اندیشه متعالی او، ریشه دوانده‌اند، با کاربست آموخته‌های آن بزرگمرد، تلولو نور اندیشه او گردند…»