مشهد پایگاه خبری روزگار-کوچ ییلاقی عشایر با حضور مسئولین ذیربط ساماندهی شد .

حمیدرضا اقبالی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن با بیان این خبر گفت : طرح مدیریت چرا ، کنترل پروانه چرا و ساماندهی کوچ با هدف پیشگیری و جلوگیری از ورود دام غیرمجاز ، مازاد و زود هنگام به مراتع نقش مهمی در حفاظت و بهره برداری صحیح از مراتع دارد .

وی افزود :عدم رعایت ظرفیت چرا ، فصل چرا و زمان ورود و خروج دام خسارات جبران ناپذیری به مرتع و پوشش گیاهی آن وارد می کند .

اقبالی افزود : با توجه به اینکه کوچ عشایر از بیستم فروردین ماه به سمت شهرستان بردسکن شروع می شود از طریق انتشار آگهی ، اطلاع رسانی تقویم کوچ و آموزش و ترویج بهره برداران و اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اطلاعات لازم در اختیار دامداران قرار می گیرد.

وی افزود : عشایر برای استفاده از ییلاقات از دو ایلراه اصلی وارد شهرستان می شوند و طبق برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی با امور عشایر شهرستان بردسکن ورود دام به شهرستان با استقرار اکیپ های ثابت و سیار در مسیر ایلراها و گلوگاهها کنترل خواهد شد .

وی اضافه کرد: کوچ ییلاقی عشایر بردسکن حدود ۵۰۰۰ راس دام سبک را وارد منطقه میکند و قریب به ۸ ماه از مراتع ییلاقی شهرستان تعلیف خواهند شد و برای کوچ قشلاق نیز خراسان جنوبی مقصد بعدی آنها میباشد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بردسکن خاطرنشان کرد : خشکسالیهای اخیر باعث فقیر شدن پوشش مراتع شده که به تبع آن باید تعداد دام موجود در مراتع کاهش یافته تا مراتع شهرستان نابود نشود . اقبالی گفت تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره ۱۵۰۴ و ۱۳۹ – آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخریب و تصرف اراضی ملی ، چرای غیرمجاز دام ، بوته کنی و قطع اشجار و … می باشد .