مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از سال آینده ساخت و واگذاری کارگاه های تولیدی و خدماتی در شهرکهای صنعتی تقاضا محور استان با اولویت شرکتهای دانش بنیان، دانش آموختگان دانشگاهی و صاحبان کسب و کارهای فناورانه به صورت استیجاری انجام می شود.
علی بهرامی زاده در هیأت مدیره شرکت ، شهرکهای صنعتی را شامل شهرکهای فناوری صنایع غذایی، خیام، توس، کلات، ماشین سازی و فناوریهای برتر ذکر و بیان کرد: واگذاری کارگاه های تولیدی در این شهرکها در قطعات ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ مترمربعی انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: در مجموع برنامه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی برای سال آینده ساخت ۳۰۰ واحد کارگاهی است که تعدادی راخود اقدام به ساخت کارگاه و واگذاری استیجاری آن می کند، امسال نیز اراضی کارکاهی برای ساخت ۸۰ واحد کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان واگذار شده و ۵۰ کارگاه تولیدی هم ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.
وی بیان کرد: هم اینک اشتغال اراضی کارگاهی در وضع موجود شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به ازای واگذاری هر هکتار زمین کارگاهی ۴۵۰ نفر است، در حالی که اشتغال ایجاد شده به ازای واگذاری هر هکتار زمین تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی ۵۴ نفر است و این نشان از اشتغال بالای این کارگاه ها دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: در مجموع شرایط واگذاری کارگاه های تولیدی براساس دستورالعمل واگذاری سال ۱۴۰۱ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت نقد و اقساط خواهد بود.
اضافه کرد: برای کارگاه هایی که سریعتر به بهره برداری برسند، همچنین برای کارگاه های دارای متقاضی دانش بنیان، ایثارگران، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، شرایط و تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده است.