مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: گاهی قوانین و مقررات به نحوی است که نمی دانیم آیا از تولید حمایت می کند یا حمایت نمی کند و باید مقررات حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.

سعید عمرانی در جمع مدیران اقتصادی و برخی از تولیدکنندگان خراسان رضوی افزود: نگاه کارگران و خانوادهآنان به تولید کننده ای که به عنوان مفسد محاکمه شود به وی تغییر می کند و این شرایط به هیچ وجه خوب نیست. نخست نباید فردی را بدون آنکه مستندات لازم برای محکومیت وی جمع آوری نشده باشد بازداشت کرد و باید کار کارشناسی در خصوص اتهامات وارده به یک نفر انجام گیرد، نه اینکه وی را در مقابل کارگرانش یا خانواده اش ضایع و برای وی پرونده سازی کنیم.

معاون دادستان کل کشور با اخذ عوارض از صادرکنندگان مخالفت کرد و یادآور شد: در همه جای دنیا به صادرکننده جایزه می دهند اما در کشور ما برای وی عوارض تعیین می شود . دستگاه های حاکمیتی و حکومتی باید به فعالان بخش خصوصی بهای بیشتری دهند تا با توسعه کار، این بخش برای فرزندان ما اشتغال ایجاد و از بخش تولید حمایت کند.

عمرانی با بیان اینکه خراسان رضوی در رتبه نخست حمایت از تولید قرار دارد عنوان کرد: انتظار داریم این استان همواره در بین اولین ها باشد. وقتی می خواهیم کاری به سرانجام برسد آنرا از خراسان رضویآغاز می کنیم تا در کل کشور آن فعالیت، گسترش یابد.

به گفته وی، خبرهای استان نشان از بهبود شرایط دارد و  باید کاری کنیم که امید برگردد.  مردم سره از ناسره را می شناسند و اگر نمی شناختند اینقدر به تشییع سردار سلیمانی نمی آمدند.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه ۸۰ درصد از مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است، گفت: توکل به حضرت رضا (ع) و باور توانمندی های داخلی مشکلات را حل خواهد کرد.  اعتقادی به مداخله دولت در همه امور ندارم اما لازم است فعالان بخش خصوصی آنقدر تقویت شوند که خود کارهای کشور را به دست گیرند و قوا فقط تسهیل کننده و نظارت کننده باشند.

عمرانی اضافه کرد: گاهی قوانین و مقررات به نحوی است که نمی دانیم آیا از تولید حمایت می کند یا حمایت نمی کند، این قوانین و مقررات برخی مدیران را نیز ترسو کرده است. باید پنجره واحدی متشکل از همه مدیران تشکیل شود تا بتوان قوانین را تسهیل کرد.