مشهد پایگاه خبری روزگار -هشتمین پویش بذرکاری و بذرپاشی با مشارکت مرتعداران در مساحت ۵۰ هکتار از اراضی مرتع چشمه سفید شهرستان بردسکن انجام شد.

حمیدرضا اقبالی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن با بیان این خبر گفت : اطلاع رسانی وسیع پویش بذرکاری و بذرپاشی با شعار ایران قوی ایران سرسبز در شهرستان بردسکن منجربه استقبال و حضور داوطلبانه اقشار و گروههای مختلف در این پویش شده است .

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در هر اقدامی ضامن تداوم و موفقیت آن است گفت: شاهد مشارکت حداکثری افراد از گروههای مختلف در این امر خداپسندانه هستیم .

اقبالی تصریح کرد : مساحت مرتع چشمه سفید ۲۳۰۰ هکتار است که ۱۰۱۵ واحد دامی متعلق به ۸ نفر بهره بردار از این مرتع تعلیف می شوند.

وی گفت: بذور مورد استفاده جهت این پویش بومی بوده و شامل آنغوزه ، باریجه ، بنه و بادامشک می باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن افزود: با توجه به دوره های متوالی خشکسالی زادآوری گیاهان مرتعی کم شده است و بذرکاری و بذرپاشی باعث غنی سازی پوشش گیاهی مرتع ، بهبود وضعیت اقتصادی مرتعداران ، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش ، تنظیم گردش آب در طبیعت و حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری می شود.

وی افزود : باتوجه به وجود شرایط اکولوژیکی مناسب در شهرستان بردسکن ۲۰۰گونه گیاهان دارویی شناسایی شده که تنها از ۱۵ گونه آن بهره برداری می شود و آنغوزه و باریجه از محصولات مرتعی و دارویی با ارزش اقتصادی است .

لازم به ذکر است از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون هشت پویش در شهرستان بردسکن اجرا شده است که در مجموع ۲۱۰ هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی شهرستان با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از دوستداران طبیعت و بهره برداران به صورت داوطلبانه بذرکاری و بذرپاشی شده است .