مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوی از حیث میزان مشارکت سایر دستگاه ها در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (برون سپاری) با ٢٧/٨۴ درصد مشارکت در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ هزار و ٨١ هنرجو در ۱۶۱ رشته فعال ۶۰۴ هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر استان خراسان رضوی مشغول تحصیل هستند اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش دورهدوم متوسطه به میزان ۵٠ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه به منظور تأمین بخشی از سرمایه انسانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی برسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، مورد نظر سند چشم انداز ایران در افق ١۴٠۴ است.

وی با بیان اینکه میانگین نرخ توسعه متوازن کشور ٣۵/٨۶ است و این در حالی است که در خراسان رضوی این عدد از ۴٣/٢٣ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۵/٣۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و از این حیث آموزش و پرورش استان جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوی از حیث میزان مشارکت سایر دستگاه ها در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (برون سپاری) با ٢٧/٨۴ درصد مشارکت در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

خدابنده در ادامه افزود: تاسیس نخستین هنرستان تخصصی هنرهای اسلامی ایرانی کشور در مشهد، ایجاد بزرگترین مجتمع آموزشی گلخانه کشور در مشهد و اجرای طرح جامع هنرستان کشاورزی شهید یوسفی ۲ مشهد از جمله اقدامات اخیر در خصوص توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در خراسان رضوی به شمار می رود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ نیروی آموزشی متخصص (هنرآموز) از طریق برگزاری آزمون استخدامی و همچنین دانشگاه های شهید رجایی و فنی و حرفه‌ای جذب آموزش و پرورش استان شده اند اظهار داشت: راه اندازی رشته خدمات ایمنی و آتش نشانی دخترانه در مشهد، راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا دخترانه در مشهد، راه‌اندازی اولین هنرستان تخصصی راه‌آهن کشور در مشهد و همچنین ایجاد ۵۱ رشته محل جدید در هنرستان های استان از جمله دیگر اقدامات در حوزه توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش به شمار می‌آید.

وی افزود: توسعه و تجهیز هنرستان‌ها با استفاده از ظرفیت مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اعتباری حدود یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان، خرید و توزیع تجهیزات آموزشی با اعتبار حدود ۱۴ میلیارد ریال در راستای توسعه رشته‌های فنی و حرفه ای و کاردانش اجرایی شده است.

خدابنده با اشاره به اینکه از محل اعتبارات تملیکی دو میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان جهت تامین تجهیزات مورد نیاز هنرستان ها اختصاص یافته است و همچنین اعتباری حدود ۲۳ میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات هنرستانی توسط اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در نظر گرفته شده است تصریح کرد: کارگروه مشترک اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فعالیت‌های خود را در سال تحصیلی جاری در چهار حوزه “ساخت تجهیزات کارگاهی توسط هنرستان ها”، “اهدای تجهیزات بلااستفاده و مازاد هنرستان ها و مراکز تولیدی حامی مجمع”، “توسعه فضاهای کارگاهی هنرستان ها” و همچنین “خرید تجهیزات کارگاهی مورد نیاز هنرستان ها” با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پیگیری نموده اند.