مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون و در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از ۴۸ واحد صنعتی با سرمایه گذاری یکهزار و ۶۵۲ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان بهره برداری شده است.
علی بهرامی زاده در حاشیه افتتاح واحدهای تولیدی در دهه فرخنده فجر افزود : بهره برداری از این میزان واحد تولیدی منجر به اشتغالزایی برای یکهزار و ۲۹ نفر شده است.
وی بیان کرد: همچنان در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۹۸ واحد صنعتی غیرفعال با سرمایه گذاری یکهزار و ۵۵۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۶۷۱ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در انتها اضافه نمود : هم اکنون ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد، ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی است، از این تعداد ۲۶ شهرک و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آنها در حال انجام است.