مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: همزمان با دهه فجر ۲۷ پروژه عمرانی زیرساختی با اعتبار هزینه شده یکهزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال در ۱۷ شهرک و ناحیه صنعتی استان بهره برداری شد.
“علی بهرامی زاده” افزود: از این تعداد ۶ پروژه در حوزه تامین برق به میزان ۱۲۴.۵ مگاوات در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.
وی بیان کرد: ۱۱ پروژه دیگر عمرانی مربوط به تامین آب به میزان ۵۵.۲۶ لیتر بر ثانیه با اعتبار هزینه شده ۱۵۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال است که در ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی خراسان رضوی بهره برداری شده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر امسال همچنین عملیات اجرایی ۱۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هشت شهرک و ناحیه صنعتی استان آغاز شده است.
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر دارای ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که از این تعداد ۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین و ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است که از این تعداد ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واقع شده است.