مشهد پایگاه خبری روزگار -رئیس سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور در دومین روز از گردهمایی معاونین آبخیزداری استان های کشور در مشهد گفت: ما باید زبان گویای  اثر بخشی پروژه های منابع  طبیعی وآبخیزداری باشیم. و نقش مثبت این فعالیت ها را در اقتصاد کشور بیان کنیم تا ضمن آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی ، خیرین و مردم عزیز را به مشارکت در اجرای طرح ها ترغیب کنیم.

مسعود منصور ضمن تاکید و توصیه بر توجه  ویژه به سلامت اداری و پاکدستی گفت: ابخیزداری باید به عنوان مجموعه ای از اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی و مکانیکی به مردم معرفی شود.

معاون وزیر  و رئیس سازمان مدیریت بحران کشورنیز  در این گردهمایی گفت: اساس کارما  بر مبنای پیشگیری است و پیشگیری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیل نجار گفت: با توجه به تغییر اقلیم  ، توجه ویژه  به آبخیزداری و آبخوانداری نقش مهمی در پیشگیری و کاهش خسارات سیل خواهد داشت.

وی افزود: رویکرد دولت در بحث آبخیزداری تغییر کرده و ما با این تغییر نگرش مثبت امیدواریم بتوانیم بیش از پیش اهمیت آبخیزداری و نقش آن در پیشگیری از بحران را معرفی کنیم.

نجار در ادامه با اشاره به لزوم توجه ویژه به فعالیتهای آبخیزداری در برنامه هفتم از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در این مهم همراه باشند.